Nadace Bezpečná Olomouc

Aktuality

Práva subjektu údajů…

25-05-2018

Dnes, 25. května 2018, se stává účinné toliko diskutované a mnohdy obávané Nařízení Evropského ...

Počty stíhaných i od…

15-03-2018

Již nějakou dobu se nacházíme v roce 2018, a je tak nejvyšší čas zrekapitulovat, jaký vliv a sk...

Problematika vyviněn…

29-11-2017

 Aktuální článek na portálu www.epravo.cz, který se zabývá problematikou vyvinění právnické oso...

Loading...
http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obchodni-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obcanske-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.J0309628gk-is-93.JPG http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/criminal-lawgk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.BB090gk-is-93.JPG
Text

Obchodní právo

zakládání firem, realizace fúzí a akvizic, vedení obchodních sporů, smluvní agenda, soutěžní právo, konkursní právo, vymáhání pohledávek, ..

Občanské právo

osobnostní práva, ochrana dobré pověsti právnické osoby, právo nemovitostí, smluvní agenda, hájení zájmů našich klientů při vedení, občanskoprávních sporů, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení, ..

Právo duševního vlastnictví

autorské právo, softwarové právo, licenční smlouvy, ochranné známky, ..

Trestní právo

vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, příprava a podávání trestních oznámení, zastupování poškozených v trestním řízení, právní zastoupení v řízení o přestupcích

Mediální právo a reklama

posuzování spotřebitelských soutěží, posuzování vhodnosti a přiměřenosti reklam, smluvní agenda, ..

A+ A A-

Trestní právo

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního. Právní služby jsou poskytovány jak v řízení přípravném, tak při řízení před soudy. Zastupujeme obviněné a obžalované nebo poškozené a zúčastněné osoby.

 

Právní pomoc je poskytována i formou konzultací. Naší filosofií je individuální přístup jak z hlediska samotného vedení řízení a postupu v něm, tak při zajišťování a předkládání důkazních prostředků.

 

Právní služby související s trestním právem:

 

  • vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví atd.)
  • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • příprava a podávání trestních oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu škody po pachatelích trestných činů
  • právní zastoupení v řízení o přestupcích
  • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
  • právní pomoc v adhezních řízeních
  • zastupování v řízeních o přestupcích
  • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
  • řešení nároků ze zásahu do práv na ochranu osobnosti

 

Compliance

Kompletní compliance program šitý na míru vaší společnosti s akcentem k požadavkům novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, povedené zákonem č. 183/2016 Sb., která je účinná od 1.12.2016. Více informací naleznete zde ...

webdesign hlava4.cz | All rights reserved