JUDr. Tereza Chadimová

JUDr. Tereza Chadimová

JUDr. Tereza Chadimová působí v naší advokátní kanceláři od roku 2017.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvovala v roce 2015. V březnu roku 2018 složila státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (trestní právo). V červnu roku 2018 úspěšně vykonala u Ministerstva spravedlnosti ČR zkoušku z mediace.

Po studiu získala odborné zkušenosti díky svému působení na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje, následně na Oddělení veřejných zakázek rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, díky čemuž si osvojila znalosti z oblasti zadávání veřejných zakázek. Od roku 2016 do roku 2017 působila v advokátní kanceláři s generální praxí, kde se soustředila na trestní právo, správní právo (zejména přestupkové) a soukromé právo (převážně rodinné, závazkové, smluvní).

JUDr. Tereza Chadimová je současně interní doktorandkou na Katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (téma disertační práce: Mediace ve veřejné správě).

Copyright © 2018 PFL, advokátní kancelář, všechna práva vyhrazena