Nadace Bezpečná Olomouc

Aktuality

Práva subjektu údajů…

25-05-2018

Dnes, 25. května 2018, se stává účinné toliko diskutované a mnohdy obávané Nařízení Evropského ...

Počty stíhaných i od…

15-03-2018

Již nějakou dobu se nacházíme v roce 2018, a je tak nejvyšší čas zrekapitulovat, jaký vliv a sk...

Problematika vyviněn…

29-11-2017

 Aktuální článek na portálu www.epravo.cz, který se zabývá problematikou vyvinění právnické oso...

Loading...
http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obchodni-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.obcanske-pravogk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.J0309628gk-is-93.JPG http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/criminal-lawgk-is-93.jpg http://pfl.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/demo.BB090gk-is-93.JPG
Text

Obchodní právo

zakládání firem, realizace fúzí a akvizic, vedení obchodních sporů, smluvní agenda, soutěžní právo, konkursní právo, vymáhání pohledávek, ..

Občanské právo

osobnostní práva, ochrana dobré pověsti právnické osoby, právo nemovitostí, smluvní agenda, hájení zájmů našich klientů při vedení, občanskoprávních sporů, náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení, ..

Právo duševního vlastnictví

autorské právo, softwarové právo, licenční smlouvy, ochranné známky, ..

Trestní právo

vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení, příprava a podávání trestních oznámení, zastupování poškozených v trestním řízení, právní zastoupení v řízení o přestupcích

Mediální právo a reklama

posuzování spotřebitelských soutěží, posuzování vhodnosti a přiměřenosti reklam, smluvní agenda, ..

A+ A A-

Správa pohledávek

Advokátní kancelář PFL zastupuje klienty v soudním, rozhodčím, insolvenčním i exekučním řízení a zajišťuje komplexní správu pohledávek klientů zahrnující zejména:

  1. převzetí spisu pohledávky
  2. zajišťování komunikace s dlužníky (např. telefonická komunikace v rámci call centra, osobní jednání, výzvy a sepisy dohod o narovnání)
  3. příprava a podání žaloby na dlužníka u soudu
  4. zastupování v rámci nalézacího soudního řízení až do jeho pravomocného skončení
  5. příprava a podání návrhu na nařízení exekuce maximálně do 30 dní od zjištění právní moci rozsudku či platebního rozkazu
  6. zastupování v rámci exekučního řízení až do jeho pravomocného skončení

 

Advokátní kancelář PFL podává žaloby zejména formou návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, který je klienta výhodnější oproti listinné podobě z důvodu absence předávky listinných důkazních prostředků a současně z důvodu úhrady nižšího soudního poplatku. Předávání a přebírání dokumentů u každého spisu jsme připraveni provádět v elektronické formě s předávkou pomocí virtuálního úložiště, FTP nebo osobně.

 

Advokátní kancelář PFL patří v oblasti správy pohledávek k největším advokátním kancelářím v České republice i ve Slovenské republice. Máme zkušenosti jak s vymáháním pohledávek v řádech desítek či stovek milionů, tak s vymáháním retailových pohledávek. Máme přitom zkušenost s rozmanitým portfoliem pohledávek, jelikož zajišťujeme správu a vymáhání pohledávek významným firmám z energetické, bankovní, leasingové či úvěrové oblasti.

 

Advokátní kancelář PFL disponuje moderním a na míru připraveným softwarovým vybavením a databází, které umožňují získat okamžitou informaci o jakémkoliv dlužníkovi klienta, o výši jeho pohledávky a jejím splácení, v jakém stádiu soudního řízení se daný dlužník nachází a mnoho dalších informací. V databázi vedeme o jednotlivých pohledávkách elektronický spis, přičemž klient má právo do této databáze i každého elektronického spisu nahlížet. Současně je naše advokátní kancelář schopna klientovi zasílat pravidelný reporting pohledávek ve struktuře dle jeho požadavků, a to jak ve fázi nalézacího řízení, tak ve fázi exekučního řízení.

 

Advokátní kancelář PFL důsledně dbá na bezpečnost a integritu veškerých informací a dat získaných od klientů, zejména osobních údajů. Máme vytvořenu Bezpečnostní politiku informačních a komunikačních technologií včetně prováděcí Směrnice, která je bezpodmínečně dodržována. Veškerá data jsou uložena na bezpečném moderním lokálním úložišti a prostřednictvím cloudu za splnění vysokých bezpečnostních standardů. Vysoký stupeň úrovně zabezpečení dat v Advokátní kanceláři PFL nedávno potvrdil i bezpečnostní audit provedený renomovanou IT společností a významnou českou bankou.

webdesign hlava4.cz | All rights reserved